Пропустити доступні курси

Доступні курси

Цікаві завдання для першого класу "Навчання грамоти".

Урок 18. Прослухайте музичні твори, порівняйте за елементами музичної мови (мелодія, темп, динаміка, тембр, ритм, лад).

Урок 19. Прослухайте ноктюрни Ф. Шопена і Е. Гріга. Виразіть свої почуття в малюнку до одного з творів.

  1. Прослухайте музичні твори.
  2. Визначте до якого стилю музики вони належать? 
  3. Оберіть твір, який вам найбільше сподобався. Чому?

Цей курс буде корисним для здобувачів середньої освіти 5-9 класів

Основною метою дисципліни «Історія зарубіжного театру» є залучення учнів до історії зарубіжного і російського драматичного театру як важливої складової світової художньої культури як однієї з основ майбутньої професії. Завдання курсу: дати учням уявлення про багатовікову і надзвичайно різноманітною історії зарубіжного і російського театру, починаючи з епохи Античності і завершуючи проблемами сучасного театрального процесу; познайомити з основними засадами розвитку театрального мистецтва і культури; дати уявлення про різні види, жанри і стилі драматичного театрального мистецтва і розкрити їх своєрідність; познайомити з творчими досягненнями видатних артистів, режисерів, драматургів; показати тенденції подальшого розвитку театрального мистецтва.

Основною метою дисципліни «Історія зарубіжного театру» є залучення учнів до історії зарубіжного і російського драматичного театру як важливої складової світової художньої культури як однієї з основ майбутньої професії. Завдання курсу: дати учням уявлення про багатовікову і надзвичайно різноманітною історії зарубіжного і російського театру, починаючи з епохи Античності і завершуючи проблемами сучасного театрального процесу; познайомити з основними засадами розвитку театрального мистецтва і культури; дати уявлення про різні види, жанри і стилі драматичного театрального мистецтва і розкрити їх своєрідність; познайомити з творчими досягненнями видатних артистів, режисерів, драматургів; показати тенденції подальшого розвитку театрального мистецтва.